Knihovna | Inzerce | Diskuse | Fotogalerie | Výstavy | Kontakt | Odkazy | Euroinfo
Páření a odchov Avicularia metallica

(od 21.04.2003)

Páření a odchov Avicularia metallica

Ausserer,1875

Sklípkan Avicularia metallica Ausserer,1875 patří do podčeledi Avicularriinae. Jeho původní domovina je ve státech Surinam, Francouzká Guyana, Kolumbie a Ekvádor. Základní zbarvení je kovově modré, černý abdomen, mláďata mají modrý pouze karapax, ostatní části těla jsou světlé. Tmavě modré mají také konce tarsů, tzv.bačkůrky. Samci mají tibiální háky. Velikost adultní samice v těle může být okolo 6 cm.
Mládě Avicularia metallica ve 2-3 svleku jsem zakoupil 20.7.1999 od chovatele z Velkého Meziříčí. Mládě jsem umístil do vyšší plastové dózy "salátovky". Jako podklad jsem použil lignocel. Dále jsem do dózy umístil kousek mechu a opřel kus borové kůry. Denně jsem lehce rosil. Mládě bylo poměrně žravé a dobře rostlo. Následovaly další svleky 14.9.99; 16.11.99; 10.1.00; 1.4.00; 10.6.00; 18.9.00; 5.12.00; 13.3.01; 18.8.01. Zhruba po 8-9 svleku jsem již určenou samici přemístil do celoskleněného terária o rozměrech 20 x 30 x 40 cm (š x h x v). Jako podklad jsem použil lignocel s příměsí písku. Dále jsem do terária umístil mělkou napaječku, kus kůry a rostlinu Philodendron scandens. Jednalo se o nádrž trojúhelníkového tvaru z profilu. Samice si vytvořila hnízdo v horní části terária. Jelikož se jednalo o zhruba 11 či 12 svlek, chtěl jsem již zjistit, zda je samice dospělá a proto jsem začal shánět adultního samce. V březnu 2002 jsem samce sehnal.
O první pokus o páření jsem se pokusil 11.4.2002 ve 23 hodin, kdy jsem samce po několikadenní adaptaci poprvé vypustil do terária samice. Samice i samec však byli apatičtí, proto jsem je zhruba za dvě hodiny rozdělil a samce odchytl. 21.dubna 2002 jsem se pokusil oba aktéry umístit do pářícího terária, což je u tohoto rodu nezvyklý postup. 2.5.2002, v nočních hodinách se na stěně pravděpodobně krátce odpářili, bez předchozích viditelných znaků námluv. Poté se samice od samce vzdálila. 8.5. jsem samici i samce umístil zpět do terária samice přes noc. Samec se ráno nacházel na přední stěně terária a samice ve svém hnízdě. Tento krok jsem ještě opakoval 23.7.2002, kdy jsem samce opět nechal přes noc v teráriu u samice. Ráno jsem samce opět živého odchytil. 25.7.2002 se samec v poledních hodinách přečerpává. 26.7.02 jsem samce opět umístil do terária samice. Samec lehce bubnoval a chvěl se, samice občas chvění opětovala, ale jen velmi lehce. Ke spáření za mé přítomnosti však nedošlo, proto jsem samce zde nechal až do 28.7.02. a poté živého odchytil a vrátil majiteli a vyčkat, zda se páření povedlo. Samice se zatím velmi silně zapředla ve svém hnízdě. Samici jsem nijak nerušil, podal jsem ji jedno myší hole, které pozřela a pak již pouze občas lehce rosil okolo hnízda. Bohužel v březnu 2003 se samice svlékla.
Začal jsem tedy opět shánět adultního samce. Sehnal jsem ho v květnu 2003. Samec měl pouze jedno makadlo a druhé mírně deformované. Přesto jsem se o páření pokusil. 18.5.03 jsem v nočních hodinách samce vpustil do terária k samici. Samice počala po chvíli silně bubnovat. Bubnování bylo tak intenzivní, že jej opětovala i vedle v teráriu adultní samice Avicularia sp. Samec se statečně pokouší dostat do bezprostřední blízkosti samice a zasunout svůj zdeformovaný, ale funkční embolus. Samice není vůči samci vůbec agresivní a po nadzvednutí jej nechává několikrát zasunout embolus do pohlavního otvoru. Zhruba po 10 minutách to však samce přestává bavit a od samice se vzdálil.
19.5.03 ve večerních hodinách jsem samce k samici umístil znovu. 5 minut samice silně bubnuje a samec v poklidu po dobu dalších 20 minut zasouvá svůj embolus do pohlavního otvoru samice. Vše probíhá v poklidu, samice není vůbec agresivní. Po těchto 20 minutách se samec od samice vzdaluje. Samice zůstává před vchodem do svého hnízda dlouhou dobu nehybně strnulá. Samce jsem odchytil. Samice od té doby dostala dvě myší holátka. Vystavěla si prostorné hnízdo, kterým zabrala celou vrchní část terária.
V současné době (březen 2004) se bohužel stále nic neděje a já již nepředpokládám, že by bylo páření úspěšné. Na vině může být zdeformované makadlo samce, neplodnost jeho spermií, nebo neplodnost samice. Až se samice opět svlékne, pokusím se o páření znovu.
V červenci 2004 se samice svlékla. Krátce po jejím vykrmení, jsem začal opět shánět samce. Na začátku srpna se mi samce podařilo sehnat za půl kokonu. Samec byl již přečerpaný, proto jsem se 14.8.2004 rozhodl ve večerních hodinách samce umístit do terária samice, ovšem celé 4 hodiny se nic nedělo, žádný náznak bubnování, ani u samce, ani u samice.Poté začal samec bubnovat a přibližovat se k samici. Samice bubnování opětovala. Asi ve 23.20 hod se samcovi podařilo nadzvednout přední nohy samice a klátce zasunout svůj embolus do pohlavního otvoru samice. Poté se samec urychleně vzdálil od samice. Proto jsem samce opět umístil do svého terária. O den později, tedy 15.8.2004 jsem se o páření pokusil znovu. V nočních hodinách (okolo 23 hod), jsem samce umístil do terária k samici. Asi po hodině oba začínají bubnovat a samec se z boku začal pomalu přibližovat k samici. Po chvíli samec nadzvedává přední nohy samice a střídavě zasunuje oba embolusy do pohlavního otvoru samice. Páření trvá asi 4 minuty. Samice je po celou dobu páření velmi klidná, přesto se samec po páření rychle od ní vzdaluje. Samice ho nepronásleduje, zůstává půl hodiny nehybně stát a poté se začíná čistit. Samce jsem mezi tím opět odchytl a umístil do terária. Samice poté zalézá do svého hnízda.
Na druhý den se samec v poledních hodinách přečerpává. Bohužel jsem v té chvíli nebyl doma, takže jsem neměl možnost toto zachytit na fotografii.
Dne 28.srpna 2004 jsem se rozhodl ještě jednou umístit samce k samici. Ve 21 hod jsem přečerpaného samce umístil do terária k samici. Oba dva na sebe poměrně silně bubnují. Po 40 minutách se samec opět přibližuje k samici, tentokrát ze předu a po nadzvednutí nohou samice zasouvá svůj embolus do pohlavního otvoru. Samice po chvíli ovšem samce přetlačuje, je velmi podrážděná a chystá se na samce zřejmě zaútočit. Samec z nevýhodné pozice uniká, samice se ho však jala pronásledovat, což je pro mě velmi překvapivé. Proto jsem otevřel ihned dvířka terária a samec úprkem vyběhl z nádrže ven, kde jsem ho odchytl. Samice se opět chvíli čistila a poté se mírně zapředla ve svém hnízdě.Rozhodl jsem se, že již páření nebudu opakovat a druhý den jsem samce poslal zpět majiteli.
V září jsem samici ještě přikrmil několika cvrčky. Nezbývalo, než čekat.
24. října 2004 v ranních hodinách začala samice dělat kokon. Jelikož měla hnízdo mírně zapředené a já ji nechtěl v žádném případě rušit, nepodařilo se mi ze stavby kokonu pořídit fotografii, kde by bylo alespoň něco málo vidět. Po několika vrstvách pavučiny samice v odpoledních hodinách počala klást vajíčka a zhruba ve 20 hodin měla kokon hotový. Měl v průměru 3,5 cm. Samice se s kokonem ještě více zapředla do svého hnízda. Samici jsem se snažil ničím nerušit, pouze jsem občas mírně rosil okolí hnízda. Dne 15.11.04 jsem samici kokon odebral. Namísto toho jsem samici dal "náhradní kokon" v podobě kuličky z ubrousku. Samice však tento náhradní kokon odmítala a neustále vyhazovala z hnízda, proto jsem ho druhý den odstranil. Po roztřihnutí v kokonu bylo asi 75-80 vajíček, žádné plesnivé. Proto jsem kokon opět zašil a umístil do inkubátoru, kde se teplota pohybuje kolem 28 °C a vzdušná vlhkost 90 %. Dvakrát denně jsem v inkubátoru kokon otáčel. Ten byl umístěn v prošitém umělém kelímku s vrchním víkem.
Dne 29.11.2004 jsem kokon opět roztřihl. Uvnitř bylo 45 nymf v prvním stadiu a 28 vajíček bylo neoplodněných. Tyto neoplodněná vajíčka jsem odstranil a nymfy jsem v kokonu umístil zpět do inkubátoru. Kokon jsem již nechal roztřihnutý. Po celou dobu se zatím nymfy zdržují v kokonu a neopouštějí ho. Kokon denně kontroluji a udržuji potřebnou vlhkost.
7.12.04 - nymfy začínají tmavnout a některé se pohybují v okolí kokonu.
12.12.2004 se svlékají první mláďata do prvního svleku. Celkem se první den svléklo 6 mláďat. 14.12.2004 se svlékla do prvního svleku zbylá mláďata. Celkem jich tímto náročným procesem prošlo bez úhony 36, devět nymf se nesvléklo a uhynulo.

Text a foto: Michal Toráň

POUŽITÁ LITERATURA:
František Kovařík, Sklípkani, Madagaskar Jihlava 1998

© 2003 Michal Toráň & Jaroslav Dobiáš
webmaster
Home