Knihovna | Inzerce | Diskuse | Fotogalerie | Výstavy | Kontakt | Odkazy | Euroinfo
Druhý svlek samce

(od 21.04.2003)

Druhý svlek dospělého samce Brachypelma smithi

(F. O. P.-Cambridge, 1897)

Brachypelma smithi, zemní sklípkan z Mexika je mezi chovateli velmi oblíbený a dobře známý. Je to jeden z nejznámějších druhů vůbec. Jedná se o mírný druh, který je velmi vhodný pro začátečníky a je ozdobou každého terária.
Proto jsem také před časem sháněl nedospělého samce ke své samici s vidinou úspěšného odchovu. Když se samec svlékl do dospělostního svleku, byl jsem velmi zklamán. Jeho bulbusy byly velmi malých rozměrů, tibiální háky také, nedokonale vyvinuté. Byl jsem přesvědčen, že tento samec by měl při páření problémy a kdo ví, jestli by vůbec byl páření schopen. Navíc jsem přišel o samici. Proto jsem se rozhodl samce nepůjčovat a nechat dožít u mě. Samec se po tomto dospělostním svleku nepřečerpal, nebo jsem to při mé časté nepřítomnosti doma nepostřehl. Na tom ale není pranic divného, jelikož někteří jedinci potřebují k přečerpání "popud" samice. Tedy její přítomnost poblíž samce, aby samec dostal k přečerpání "impuls". Ještě jsem však netušil, co bude přesně po 12 měsících následovat a jakým způsobem se v základech otřesou všechny poučky a pravidla v chovu těchto překrásných živočichů.
Přesně po roce od prvního dospělostního svleku se tento samec svléknul podruhé!! Nevěřil jsem svým vlastním očím. Ráno vedle čerstvě svlečeného samce ležela svlečka, na které byly i když nepatrné, ale přece - tibiální háky a bulbusy. A vedle svlečky již tentokrát plně vyvinutý dospělý samec!
Konzultoval jsem tuto moji zkušenost s několika chovateli. Také jeden chovatel ze Slovenska mi potvrdil, že jeho kolega měl před časem podobnou zkušenost také s tímto druhem. Obával jsem se tento článek i fotografie zveřejnit, přesto jsem se nakonec rozhodl, že to udělám.
Ve všech možných literaturách jsem hledal vysvětlení. Nabízí se hned několik možností, jak mohla tato hříčka přírody vzniknout. Jednou z nich může být důsledek příbuzenského páření, nebo genetická porucha jedince. Ovšem to jsou pouze moje spekulace. Každopádně se stalo….
Přeji úspěšný chov.

Text a foto: Michal Toráň
www.arachnomania.cz

Použitá literatura: František Kovařík, Sklípkani, Madagaskar, 1998

Foto č.1. - Podruhé svlečený samec několik hodin po svlékání (vpravo). Vlevo svlečka.

Foto č.2. - Svlečka samce Brachypelma smithi. Na konci makadla je patrný bulbus.

Foto č.3. - Další foto svlečky. Na konci obou makadel jsou viditelné bulbusy. Svým rozměrem velmi malé tibiální háky nejsou na fotografii dobře viditelné.

Foto č.4 - Podruhé svlečený dospělý samec Brachypelma smithi s dobře viditelnými vyvinutými bulbusy.

© 2003 Michal Toráň & Jaroslav Dobiáš
webmaster
Home