Knihovna | Inzerce | Diskuse | Fotogalerie | Výstavy | Kontakt | Odkazy | Euroinfo
Určování pohlaví Phelsuma mad. grandis

(od 21.04.2003)

Některé poznatky v určování pohlaví u druhu Phelsuma madagascariensis grandis

Gray, 1870

Určování pohlaví u některých druhů gekonů může být poměrně složité a může způsobit hlavně začínajícím chovatelům, jako jsem já, poměrně velké potíže. Také já jsem si musel poradit ve svém chovu. K dispozici jsem měl pouze několik knih a nemnoho informací na internetu, neboť v našich českolipských končinách moc lidí "felzumy" nechová. Berte prosím tento článek jako zkušenost začínajícího chovatele, který se může mýlit!
U některých svých chovanců určení pohlaví problém nebyl žádný, u některých již ano. "Klasického" samce vidíme na fotografii číslo 2. Zde se mi podařilo poměrně brzy určit pohlaví podle stehenních (femorálních) pórů, které byly velmi dobře viditelné již ve zhruba 6-7 měsících věku samce. Také krásné zbarvení tohoto jedince napovídalo, že se o samce bude jednat. V neposlední řadě tomu napovídala velikost samce. Jedná se o skutečně statný exemplář. Již v 11 měsících věku měřil 25 cm. Od mláděte se snažím krmit rozmanitou stravou. Hlavní potravu tvoří cvrčci, menší podíl mouční červi. Přes léto krmím smýkaným hmyzem všeho druhu (luční kobylky, můry, mouchy atd..). Tento samec však bez problémů pozře i malé myší holátko. Veškerou potravu obaluji ve vitaminových směsích, převážně v Roboranu pro exoty. Do tohoto přípravku poslední dobou přidávám trochu vápence pro hlodavce. Zcela jsem vypustil drcený Spofavit, ovšem není samozřejmě na škodu.
U druhého samce jsem ve stáří 7 měsíců s určením pohlaví též nezaváhal i když zbarvení tohoto samce již nebylo tak výrazné, i když jsem se o toto snažil. A to především přikrmováním krmného hmyzu mrkví, salátem a přípravkem Terra Crick od firmy JBL. Tímto přípravkem se přikrmuje krmný hmyz tak, že se přípravkem posype zelenina a ovoce pro tento hmyz. Tento již zmíněný samec měl však velmi výrazné stehenní póry a poměrně výraznou zduřeninu pod kloakou. V 7 měsících měřil 21 cm.
Mírně jsem však zaváhal při určování pohlaví u domnělé samice, kde se sice můj začátečnický odhad u mláděte potvrdil, ovšem přesto jsem o určení správného pohlaví stoprocentně přesvědčen nebyl. Jednalo se o samičku na obr.č. 1. Fotografie vznikla ve stáří samice 11 měsíců. Zde jsem si však vybral "nováčkovskou daň", neboť jsem tohoto jedince ve stáří 7-9 měsíců určoval jako domnělého samce. Vedlo mě k tomu poměrně pestré zbarvení jedince a také poměrná velikost (v 9 měsících 22,5 cm). Také jsem se domníval, že nevýrazné stehenní póry se časem zvýrazní, neboť jejich "velikost" mne utvrzovala v myšlence, že jsou tak "něco mezi" normálním stavem u samce a samice. Také pro samice typické vápenité vaky se tvoří zřejmě u dospělejších jedinců. Jednoduše řečeno, u tohoto nedospělého jedince bylo určení pohlaví složitější. U druhé samice (obr.č. 3 - stáří 11 měsíců), mě již problém určení pohlaví nezpůsobil.
Závěrem bych chtěl podotknout, že ač začátečník v chovu Phelsuma mad.grandis ,zdá se mi chov těchto gekonů naprosto jedinečným zážitkem. V budoucnosti bych se rád na tento poddruh "felzum"v mém chovu gekonů zaměřil. O své další skromné zkušenosti se samozřejmě opět rád podělím s ostatními. Přeji úspěšný chov!

Michal Toráň

Foto č.1.

Foto č.2.

Foto č.3.

Použitá literatura:
Fridrich Szalay, Bohuslav Šenk, Chováme gekony, Kontakt plus s.r.o.1998, Bratislava.

© 2003 Michal Toráň & Jaroslav Dobiáš
webmaster
Home