Knihovna| Inzerce | Diskuse | Fotogalerie | Výstavy | Kontakt | Odkazy | Euroinfo | Uživatelé
Jedovatí hadi, ...

(od 21.04.2003)
Jedovatí hadi, intoxikace, léčba

Jiří Valenta

Jedovatí hadi, intoxikace, léčba

S rozvojem amatérského chovu exotických jedovatých hadu v České republice v osmdesátých a devadesátých letech minulého století zákonitě přibýval i počet případů uštknutí chovatelů. Uštknuti některými druhy exotických jedovatých hadů může mít velmi závažný průběh končící smrtelně nebo trvalými následky a ani uštknutí naší domácí zmijí obecnou Vipera berus nelze podceňovat. Úspěšná terapie intoxikace hadími jedy vyžaduje vzácné spojení znalostí akutní medicíny a toxinologie hadích jedů, nebo alespoň didaktický návod postupu první pomoci a léčby. V české odborné literatuře již dlouho chyběla monografie, která by poskytla aktuální souhrn teoretických i praktických informací o jedovatých hadech, hadích toxinech a terapii hadího uštknuti. Kniha MUDr. Jiřího Valenty je tak významným přínosem české školy klinické toxinologie hadích jedů, založené světově uznávaným expertem prof. MUDr. Františkem Kornalíkem, DrSc.

Dr. Jiří Valenta přinesl do tohoto oboru v Čechách nový rozměr specialisty v intenzivní medicíně. Autor působí již 17 let jako vedoucí lékař Resuscitačního oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V české odborné literatuře nalezneme řadu jeho původních i souborných prací s tématikou z různých oblastí medicíny kriticky nemocných, zejména multiorgánové dysfunkce a poruch hemokoagulační rovnováhy. Kromě expertních zkušeností z intenzivní medicíny je autor vybaven bohatými zkušenostmi „z terénu” ze své tříleté praxe lékaře anesteziologa v Zambii v osmdesátých letech. MUDr. Jiří Valenta za pomoci prof. MUDr. Františka Kornalíka, DrSc. a mé spoluúčasti založil v Praze v roce 1990 při KARIM Toxinologické centrum VFN pro terapii hadích uštknuti a dalších otrav živočišnými toxiny. Zde spolu se svými kolegy doposud léčil desítky intoxikací hadími toxiny z celé ČR. Kniha tak není jen teoretickou soubornou publikací, ale nacházíme v ní i velmi cenné praktické zkušenosti autora a jeho týmu. Toxinologické centrum KARIM VFN však nikdy nemělo jen funkci léčebnou. Nelze opomenout funkci konzultační a v neposlední řadě i funkci vzdělávací. Svědčí o tom řada přednášek, souborné referáty i spoluautorství několika odborných knih.

V této monografii se Dr. Valenta vypořádal s nelehkým úkolem oslovit několik zcela odlišných skupin čtenářské obce: lékaře, terénní biology, chovatele hadů i cestovatele. I když se jedná o odbornou publikaci, zalíbení v ní najdou i milovníci populárně vědecké literatury a všichni ti, kteří chtějí proniknout do exotického světa jedovatých hadů a užasnout nad geniální různorodostí jejich toxinů.

V Bethesdě, Maryland, 4.1. 2006
Jan Šimák

Knihu lze objednat napr. na www.galen.cz, www.odborneknihy.cz, www.sevt.cz.

© 2003 Michal Toráň & Jaroslav Dobiáš & Vratislav Krejčí
webmaster
Home